вівторок, 10 травня 2022 р.

Дистанційне навчання

 11.05.2022 р.

1-2.Українська мова.

Тема уроку: Особові закінчення дієслів  /  і  //  дієвідмін.

Туве Янссон, ,,Капелюх Чарівника,, .

                                    Зошит частина 8.

1.Прочитай, пригадавши пропущене.

Упиши приклади.

Впр.4, стор.14.

2.Визнач дієвідміну і напиши в дужках.

Впр.4, стор.14.

3.Віднови схему правопису особових закінчень дієслів.

Впр.5, стор.14.

4.Зміни слова за особами, познач закінчення.

Впр.5, стор.14.

5.Прочитай вірш.

Підкресли дієслова двома лініями.

Визнач особу, число, дієвідміну виділених слів.

Впр.7, стор.15.

6.Прочитай ,дописуючи власні приклади дієслів.

Впр.8, стор.15.

7.Прочитай, заповнюючи  пропуски й розкриваючи дужки.

Запиши в робочий зошит.

Впр.8, стор.15.

8.Виконай вправу ,,Влучність,, .

Впр.13, стор.15.

9.Прочитай, прискорюючи темп.

Підкресли  заголовки казок письменниці.

Впр.14, стор.16. 

10.Виконай тестові завдання Знайка.

Впр.16, стор.16.

11.Прочитай чистомовку, поступово прискорюючи темп.

Впр.18, стор18.

12.Опрацюй тлумачний словничок.

Впр.19, стор.18.

13.Прочитай уривок твору Туве Янссон ,,Капелюх Чарівника,, .

Впр.20, стор.18-20.

14Виконай завдання Питайлика.

Впр.22, стор.20.


3.Математика.

Тема уроку: Звичайний дріб. 

Чисельник і знаменник дробу.

Множення іменованого числа на натуральне. Задачі.

                              Зошит  частина 8.

1.    Прочитай, прискорюючи темп.

Відтвори з пам*яті.

Впр.1, стор.6.

2.Повтори алгоритм множення складеного іменованого числа на натуральне.

Впр.7, стор.7.

3.Розв*яжи задачі.

Впр.,, Сторінка Чемпіонів,, стор.9.

4.Виконай тестові завдання.

Впр. //, стор.10.

5.Запиши дріб числом.

Обведи знаменник.

Впр. /// (1), стор.10.

6.Виконай множення  іменованого числа на натуральне.

Впр. /// (2), стор.10.

7.Розв*яжи задачу за допомогою рівняння.

Впр /// (3), стор.10.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Дистанційне навчання. 08.09.2022 р.

 1.Математика. Тема уроку: Нумерація круглих чотирицифрових чисел.                       Рівняння. Задачі на  рух. 1.Прочитай наведені в таб...